Zoeken
ff-stamp
Agroscoop_alle-sectoren

29-07-2015

Zomerstorm vergroot risico op schimmelziektes

De zomerstorm van afgelopen weekeinde heeft op verschillende plekken in het land diverse gewassen aangetast. Vooral veel snijmaispercelen hebben veel te lijden gehad van de wind.

De mais, die dit voorjaar traag ontwikkelde, was net bezig met een groeispurt toen de storm toesloeg. Dit is ongunstig, omdat veel snijmais op het punt staat te gaan bloeien (of net in de bloei staat). In dit stadium is de mais extra gevoelig voor schimmelinfecties; deze kunnen op hun beurt flinke opbrengstvermindering en kwaliteitsverlies veroorzaken. In combinatie met extra gaten in het gewas (invalspoorten), dood organisch materiaal op de grond (geknakte stengels) en het vochtige weer, neemt het risico op bladvlekkenziekten sterk toe.

Om het risico op schimmelinfecties (bladvlekkenziekten) op beschadigde maispercelen te beperken is ziektebestrijding zeer wenselijk. Hiervoor zijn twee middelen beschikbaar:

  • Tot en met  stadium opening vlagblad (BBCH 51)  : 1,5 l/ha Retengo Plus.
  • Vanaf stadium opening vlagblad (BBCH 51) : 1 l/ha Quilt Xcel
    Bij snijmaïs geldt geen veiligheidstermijn, bij suikermais is de veiligheidstermijn 21 dagen.

Voor een goed resultaat is het belangrijk dat er voldoende blad geraakt wordt. Wanneer de maisplanten helemaal plat liggen kan het moeilijk zijn voldoende indringing van de middelen te krijgen. Daarnaast treedt er meer rijschade op naarmate het gewas platter ligt. In deze situaties is het aan u om een afweging te maken tussen de schade die wordt veroorzaakt in de rijsporen en de waarde van de bespuiting. Plaatselijk kan er zoveel water zijn gevallen dat het niet mogelijk is om op korte termijn op de percelen te rijden.

Lees hier meer over maatregelen tegen bladvekkenziekten.