Zoeken
ff-stamp
Agroscoop_alle-sectoren

28-04-2017

Vroeg onkruid bestrijden in mais zorgt voor meeropbrengst

Proeven in Nederland en België hebben afgelopen jaren duidelijk aangetoond dat een vroeg uitgevoerde onkruidbestrijding (voor het 4 bladstadium van de maïs) meer maïsopbrengst geeft dan een bespuiting na het 6 bladstadium van de maïs.

Ook bij vroeg spuiten geldt uiteraard dat de mais niet in een stresssituatie mag verkeren, want dan neemt de kans op schade sterk toe. Stel daarom een bespuiting uit als het erg koud (kans op nachtvorst) is, erg warm (meer dan 25 0C) is of wanneer er grote temperatuurschommelingen tussen dag en nacht zijn. In percelen waarvan de structuur of de bemestingstoestand (lage pH of laag K-getal) slecht is, is de maïs gevoeliger voor de middelen. Door een slechtere groei van de maïs verloopt de afbraak van de middelen in de plant minder goed.

Voor geslaagde onkruidbestrijding is het verder belangrijk dat de bemestingstoestand van het perceel op peil is en het zaaibed voldoende fijn is. Wanneer het zaaibed te grof ligt vallen de kluiten pas later (na de bespuiting) uit elkaar, met nakiemers als gevolg.

Lees ook: Mogelijkheden onkruidbestrijding in mais 2017

Neem voor middelenkeuze en spuitadvies voor maispercelen contact op met uw specialist, accountmanager of dealers