Zoeken
ff-stamp
Agroscoop_alle-sectoren

28-02-2013

Cijfers Vleesvee 2012

ForFarmers Hendrix heeft in januari op de Vleesveedag de cijfers van het voorgaande jaar gepresenteerd. Via onderstaande link, kunt u deze tabellen bekijken. Uit de tabellen valt af te lezen dat de saldo’s per dierplaats voor alle categorieën een flinke daling laten zien in vergelijking tot 2011. De slechtere resultaten worden onder andere veroorzaakt door hogere prijzen van het uitgangsmateriaal en hogere voerkosten.

ForFarmers Hendrix hamert op een eenduidige cijferopbouw, zodat cijfers van verschillende herkomst beter vergeleken kunnen worden. Een kengetal karkasgroei per dag in plaats van groei is zeer wenselijk. De effecten van het aanhoudingspercentage zijn dan veel kleiner. Nog beter is om binnen de sector afspraken te maken over de berekeningsmethode. Daarnaast kunnen voerkosten beter per kilo karkasgroei in plaats van per kalf worden berekend.

Bekijk de resultaten