Zoeken
ff-stamp
MelkefficiƫntQuick FitFeed2MilkAgroscoopVoertaal Melkvee

05-10-2015

Zaai de groenbemester zo snel mogelijk na de maisoogst

De afrijping van de mais is dit seizoen één tot enkele weken vertraagd. Het groeiseizoen na de maïsoogst is dit jaar dan ook erg kort. Elke dag die na de maisoogst wordt gewacht met inzaaien van een groenbemester kost tientallen kilo’s effectieve organische stof per hectare. Groenbemesters moeten daarom zo snel mogelijk na de oogst worden gezaaid. Laat geen groeidagen verloren gaan!

Waardevolle organische stof
Een groenbemester is een volwaardige teelt. Na de maïsoogst komen alleen groenbemesters met een snelle grondbedekking in aanmerking. Geschikt zijn bijvoorbeeld Italiaans raaigras of winterrogge. Winterrogge is winterhard, Italiaans raaigras kan gevoelig zijn voor uitwintering.

Groenbemesters brengen vers organisch materiaal in de grond. De bovengrondse massa breekt snel af en de wortels verteren langzamer. Het organische materiaal dat na één jaar nog aanwezig is, heet effectieve organische stof. Alleen deze effectieve organische stof draagt bij aan het op peil houden van het organische stofgehalte van de grond.

Groenbemesters leveren gemiddeld 250 kg effectieve organische stof per ton drogestof. Grassen maken meer wortelmassa dan een breedbladig gewas als bladkool. Een geslaagde grasgroenbemester levert daarom meer effectieve organische stof dan rogge.

ForFarmers - Tabel Groenbemesters
Tabel Groenbemesters

Zorg voor een goed zaaibed

Om de teelt van een groenbemester te laten slagen, is het belangrijk voldoende zaaizaad per hectare te gebruiken. Ook is het van belang een goed zaaibed te creëren. Als niet aan deze basisvoorwaarden wordt voldaan zal de bijdrage van de groenbemester aan de bodemvruchtbaarheid beperkt zijn.

Afbeelding: Groenbemester_website
Geslaagde en mislukte groenbemester