Zoeken
ff-stamp
MelkefficiƫntQuick FitFeed2MilkAgroscoopVoertaal Melkvee

31-10-2014

Vruchtbare Kringloop werpt eerste vruchten af

Veehouders in de Achterhoek en Liemers laten zien dat zij werken aan een efficiëntere benutting van fosfaat en stikstof. Maar liefst 212 bruikbare KringloopWijzers in deze regio’s zijn ingevuld en geanalyseerd. Een uniek resultaat. Over het algemeen blijkt dat de mineralenbenutting in het vee beter is dan in de bodem. Zoals een van de deelnemers vertelt: “De resultaten van de KringloopWijzer liegen niet. De mineralenefficiency rondom de koe zit wel goed. De grond wordt mijn nieuwe uitdaging.”

Sinds de start van het project Vruchtbare Kringloop eind 2013 werken meer dan 250 melkveehouders in studiegroepen aan een betere benutting van mineralen om gezamenlijk te komen tot een duurzame kringlooplandbouw in de Achterhoek en de Liemers. De basis is de KringloopWijzer. Van 212 bedrijven in de Achterhoek en de Liemers heeft Vruchtbare Kringloop een bruikbare ingevulde KringloopWijzer (KLW) ontvangen. In Nederland is het nog niet eerder voorgekomen dat in een gebied zoveel informatie op basis van de KLW is verzameld en geïnterpreteerd. Een eerste stap is gezet om de benutting van stikstof en fosfaat te verbeteren en tegelijk de kosten te verlagen. ForFarmers Hendrix is nauw betrokken bij dit project.

Bodem
Uit de resultaten van de ingevulde KringloopWijzers 2013 blijkt dat de stikstof benutting van de bodem varieert tussen de 40 en 90% en voor fosfaat tussen de 40 en 120%. Dat betekent dat voor veel bedrijven een betere fosfaat- en stikstofbenutting in de bodem mogelijk is én dus daar vooral de winst te behalen is. De deelnemers aan Vruchtbare Kringloop worden nu in studiegroepen bijgeschoold op het gebied van bodemkwaliteit. Aan de hand van een ‘bodemchecklist’ en het maken van de bodemconditie score in het veld beoordelen de deelnemers de bodemchemie, organische stof, bodemstructuur, beworteling en het bodemleven van hun percelen. Deze ervaring zorgt ervoor dat deelnemers bijvoorbeeld al begonnen zijn met het inzaaien van grasklaver, het bekalken van het land, verminderen van de druk op het land door gebruik te maken van andere machines en lagere bandenspanning. In de volgende studiegroepbijeenkomsten worden de bemestingsplannen besproken en kijken de deelnemers naar het voergebruik. Waarbij de KringloopWijzer telkens centraal blijft staan. De nulmeting is nu gedaan. De volgende KringloopWijzer, over het jaar 2014, zal inzicht geven welke verbetermaatregelen helpen voor een hogere mineralenbenutting.

Vitens nieuwe partner Vruchtbare Kringloop
Sinds kort is drinkwaterbedrijf Vitens partner in Vruchtbare Kringloop. Dat geeft de mogelijkheid een tweede kennisgroep bodem te starten. Daarnaast wordt samen met Vitens het verband tussen de KringloopWijzer en grondwaterkwaliteit verkend in het kader van de EU-norm. Vanaf het begin werken LTO Noord, Waterschap Rijn en IJssel, Rabobank en ForFarmers Hendrix in het project samen om met de agrarische ondernemers de Achterhoek en Liemers koploper te maken in kringlooplandbouw. Provincie Gelderland en Fondsen LTO Noord zijn medefinancier. Zie ook www.vruchtbarekringloop.nl

Johan Temmink (mineralenspecialist ForFarmers Hendrix) en boeren uit de Achterhoek en de Liemers in actie
Johan Temmink (mineralenspecialist ForFarmers Hendrix) en boeren uit de Achterhoek en de Liemers in actie