Zoeken
ff-stamp
MelkefficiƫntQuick FitFeed2MilkAgroscoopVoertaal Melkvee

07-03-2018

Vernietig vanggewas op tijd

Een vanggewas is een najaarsgewas dat de mineralen moet vastleggen in het najaar, niet in het voorjaar. In het voorjaar gaat het ten koste van de beschikbaarheid van voedingstoffen voor de mais. Daarom luidt het advies: "Op tijd erin en op tijd eraf". Bij gunstige groeiomstandigheden in de komende weken, kan het vanggewas op uw percelen zich zeer snel ontwikkelen. Gevolg: het kost u dan veel meer tijd en moeite om het te vernietigen en het vanggewas onttrekt extra voedingstoffen en vocht - wat zeker nadelig kan zijn op droogtegevoelige percelen. 

Wat doet een vanggewas?

 • Het beperkt de uitspoeling van mineralen door ze vast te leggen in het vanggewas.
 • Het kan in het najaar tot 30 kg N (stikstof) per hectare vastleggen indien het vanggewas geslaagd is
 • Het houdt het organische-stof gehalte op peil
 • Het neemt 400 liter vocht op per kg drogestof (1000kg ds/ha groenbemesters = 40mm vochtonttrekking)

Wat is het beste moment om een vanggewas te vernietigen?

 • Droge percelen: vernietig het vanggewas zo snel mogelijk. Onttrekking van 40mm vocht betekent namelijk 1600kg ds/ha minder maïsgroei
 • Natte percelen: vernietig het vanggewas later zodra er meer vocht onttrokken wordt. Dat vergroot de draagkracht van de percelen.

 

Afbeelding: Vanggewas

Hoe kan ik mijn vanggewas het beste vernietigen?

Dit kan mechanisch of chemisch.

 • Mechanisch::
  • Kan vaak in eigen beheer worden uitgevoerd.
  • Om het gewenste resultaat te krijgen is meestal herhaling nodig.
  • Organische stof uit vanggewas kan bij slechte vernietiging minder goed worden afgebroken. Hierdoor wordt er meer vocht onttrokken aan de bodem. Ook is de kans op hergroei van onkruid groter.
  • Een zwaarder gewas onderploegen geeft in de bouwvoor meer risico op storende lagen. Hierdoor komen mineralen later beschikbaar (na maisoogst) en dit vergroot de kans op verliezen.
    
 • Chemisch:
  • Kost het minste draagkracht en dus belasting van de grond.
  • Stopt de assimilatie van de plant, waardoor de vochtonttrekking ook stopt.
  • Beperkt de onkruiddruk, ook na inzaai van hoofdgewas, waardoor er waarschijnlijk later minder bespuitingen nodig zijn in de mais.
  • Doordat de groenbemester tijdig is afgestorven, komen de mineralen en organische stof nog in hetzelfde teeltseizoen beschikbaar. Dit komt de groei van de mais ten goede.
  • Gebruik 2 tot 4 liter Roundup Ultimate per ha.

Lees ook: Zaai vanggewas direct na de maisoogst