Zoeken
ff-stamp
MelkefficiƫntQuick FitFeed2MilkAgroscoopVoertaal Melkvee

21-10-2014

Tot 100 % bestrijding mogelijk van engerlingen in grasland!

Uit de ervaringen van Praktijknetwerk “Duurzame aanpak engerlingen” blijkt dat engerlingen in grasland tot 100% bestreden kunnen worden. Engerlingen vormen met name op de zandgronden een enorm probleem. We zijn dan ook erg blij met de resultaten uit dit praktijknetwerk, en willen dit graag met u delen.

Evers Agro is bezig met een ontwikkeling van een machine voor het goed aanrollen/aandrukken van de bodem van graslandpercelen. In augustus van dit jaar werd er veel schade van engerlingen in grasland geconstateerd. Met de machine van Evers Agro zijn demopercelen van 0,5 x 0,5 meter tweemaal kruislings achter elkaar aangerold. Deze bewerking leverde 100% afdoding op. Het aandrukken van de bodem via trekkerbanden leverde 90% afdoding van de engerlingen op.  Ook met het testen van één of tweemaal achter elkaar aanrollen of berijden werd duidelijk dat een substantiële afdoding van engerlingen mogelijk is. De demo’s in grasland met het aanrollen/aandrukken van de bodem leverden dus  goede resultaten op.

Timing is belangrijk!
Tijdens de demo zaten de larven van de meikever en rozenkever in de bovenste centimeters van de grond. Hoe hoger de engerlingen tegen het bodemoppervlak zitten, hoe beter het resultaat. Het resultaat van de bestrijding van de engerlingen hangt dan waarschijnlijk wel af van de vochtigheid en de grondsoort. De resultaten geven tevens aan dat frequentie en een wisselende rijrichting een rol spelen. Ook het ontwerp van de rol biedt nog volop mogelijkheden: de effecten op engerlingen met betrekking tot gewicht, verdeling van het gewicht en bijvoorbeeld verschillende vormen van noppen of naalden is nog vrijwel onbekend.

Afbeelding: afdoding engerlingen
Figuur: Afdoding van engerlingen half augustus 2014. Vrijwel alle engerlingen bevonden zich in de bovenste 5 cm van de bodem.

Over praktijknetwerk “Duurzame aanpak Engerlingen”
ForFarmers Hendrix is in oktober 2013 samen met een tiental akkerbouwers en veehouders gestart met het praktijknetwerk “Duurzame aanpak Engerlingen”.  Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (WUR-PPO),  stichting Veldleeuwerik, Koppert BV en Evers Agro zijn betrokken bij de uitvoering van het project. Dit praktijknetwerk is mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:” Europa investeert in zijn platteland” en het Ministerie van Economische Zaken.

De akkerbouwers en veehouders hebben diverse demo’s en kleinschalige proeven in aardappelen (biologische bestrijding met nematoden) en in grasland (biologische bestrijding en aandrukken) aangelegd. We hebben hierdoor veel ervaring opgedaan in de bestrijding van diverse soorten engerlingen.