Zoeken
ff-stamp
MelkefficiëntQuick FitFeed2MilkAgroscoopVoertaal Melkvee

11-01-2016

Robotefficiëntie: het sleutelwoord voor robotmelkers

Sinds de afschaffing van het quotum, kan op AMS-bedrijven de efficiëntie van de melkrobot de beperkende factor voor een hogere melkproductie zijn. Hoe zorgt u voor meer melk per robot?

Dit kan op verschillende manieren bereikt worden:

  • Meer koeien per robot. Echter, zet de robot niet te vol. De stelregel is om 15% vrije tijd te hanteren, dit is de tijd dat de robot met de poort openstaat te wachten op de volgende koe. Hierdoor hoeft u minder koeien op te halen. Wanneer er teveel koeien op de robot zitten en de robot onder de 15% vrije tijd komt, resulteert dit in meer ophaalkoeien, en niet noodzakelijk in meer melk per robot. Voor boeren die veel tijd in de stal doorbrengen en dus bereid zijn om geregeld koeien op te halen, mag de vrije tijd dalen tot zo’n 10%. Wanneer de robot echter te vol raakt, zal de productie per koe dalen en de rantsoenefficiëntie dus ook. Dit resulteert in hogere voerkosten. U hebt dan wel meer melk per robot, maar niet noodzakelijk een beter saldo.
  • De productie per koe verhogen. Dit heeft als voordeel dat de melksnelheid verhoogt. Meer melk per koe kunt u eenvoudig realiseren door intensiever te voeren. Daarvoor is een extra krachtvoerautomaat in de stal erg handig. Een melkrobot is er namelijk om koeien te melken, niet voor het voeren.
  • Neem afscheid van inefficiënte koeien. Dit zijn koeien die te weinig melk produceren ten opzichte van de tijd dat ze in de robot staan. Hier kunt u inzicht in krijgen door in de robotcomputer een overzicht te maken van de melksnelheid per koe. Uw AMS-specialist kan u hierbij helpen.
  • Ook kunt u overwegen om de toelatingscriteria aan te passen door minder op tijd en meer op productie te sturen.


Welke maatregel of combinatie van maatregelen zijn op uw bedrijf van toepassing? Met de Robot Optimalisatie Scan (ROS) van ForFarmers geven we u inzicht in de verbeterpunten. Lees meer over de Robot Optimalisatie Scan.