Zoeken
ff-stamp
MelkefficiëntQuick FitFeed2MilkAgroscoopVoertaal Melkvee

17-02-2015

Nieuw: rantsoenefficiëntie berekenen met de Agroscoop-app

In de Agroscoop-app van ForFarmers Hendrix kan een melkveehouder nu zelf eenvoudig de rantsoenefficiëntie berekenen. Het belang van dit kengetal neemt verder toe als straks het melkquotum is afgeschaft. Koeien die het voer beter benutten, produceren efficiënter en dat is de basis voor een goed financieel resultaat. Daarom wil ForFarmers Hendrix het voor melkveehouders zo eenvoudig mogelijk maken om met dit kengetal aan de slag te gaan.

De nieuwe optie in de app van het monitoringsprogramma Agroscoop werkt heel eenvoudig: de veehouder voert het totaal opgenomen rantsoen aan ruwvoer en krachtvoer in op zijn smartphone of tablet. De app combineert deze gegevens met de data in Agroscoop en berekent zo de rantsoenefficiëntie. De app laat ook de ontwikkeling van het kengetal in een grafiek zien (zie bijgevoegde afbeelding). In Agroscoop op zijn computer krijgt de veehouder een uitgebreider rapport.

Deze nieuwe optie in de Agroscoop-app is een praktische aanvulling op de Quick Scan Rantsoenefficiëntie en het online rekenprogramma www.rantsoenefficientie.nl, twee hulpmiddelen die ForFarmers Hendrix haar klanten al biedt om de rantsoenefficiëntie te monitoren.

Rantsoenefficiëntie nog belangrijker na afschaffing quotum
Met de afschaffing van het melkquotum in het vooruitzicht en het streven naar een betere mineralenbenutting (KringloopWijzer) wordt een efficiënte omzetting van voer naar melk steeds belangrijker. Met het kengetal rantsoenefficiëntie wordt de voerbenutting bepaald. Het geeft aan hoeveel melk – uitgedrukt in kilo’s meetmelk - koeien produceren uit één kilogram drogestof voer van het totale rantsoen. Hoe meer melk uit één kilogram droge stof, hoe hoger de rantsoenefficiëntie. In de praktijk varieert dit kengetal van 1,1 tot 1,7. Koeien die het voer beter benutten, produceren efficiënter. En dat kan een behoorlijke impact hebben op het financieel resultaat.

Altijd en overal toegang tot kengetallen met de Agroscoop-app
De Agroscoop-app is een service voor klanten van ForFarmers Hendrix die aangemeld zijn voor Agroscoop. Melkveehouders kunnen hierin altijd en overal hun actuele gegevens checken. Naast rantsoenefficiëntie toont de app de actuele gehaltes van de tankleveranties, de laatste voeraankopen, het bedrijfsoverzicht van de laatste melkcontrole en voerverbruik en –kosten van het laatste kwartaal. De simpele lay-out maakt de bediening zeer eenvoudig.

Beschikbaarheid
De berekening van de rantsoenefficiëntie in de Agroscoop app is beschikbaar vanaf 26 februari 2015.
 
Agroscoop-app downloaden?

ForFarmers Hendrix - Screenshot Agroscoop-app - grafiek rantsoenefficiëntie
ForFarmers Hendrix - Screenshot Agroscoop-app - grafiek rantsoenefficiëntie