Zoeken
ff-stamp
MelkefficiëntQuick FitFeed2MilkAgroscoopVoertaal Melkvee

09-12-2014

Diverse projectgroepen Kringloopwijzer presenteren de eerste cijfers

De mineralenefficiëntie op uw bedrijf is een belangrijk thema. Of het nu gaat om van buiten opgelegde normen óf om uw eigen bedrijfsrendement te verbeteren. Want kringloop denken is rendement denken. Afgelopen jaar heeft ForFarmers veel geïnvesteerd in kennis op het gebied van mineralen efficiëntie op het boerenerf. De nauwe betrokkenheid bij diverse projectgroepen is daar een voorbeeld van. Doel van deze projecten is dat veehouders inzicht krijgen in de eigen mineralenstromen, dat ze het eigen bedrijf toetsen aan dat van collega’s en van elkaar leren. In onderstaand figuur staan de gemiddelde cijfers van de projectgroep Vruchtbare Kringloop Achterhoek. Hieraan doen 212 Achterhoekse melkveebedrijven op zowel zand- als kleigrond mee.

kringloopwijzer resultaten
Kringloopwijzer - ForFarmers - relatie stikstofbenutting op bedrijfsniveau en stikstofbenutting van bodem en vee

Mineralenoverschot
Uit onderstaande cijfers blijkt dat er een gemiddeld stikstofoverschot is van 207 kg/ha en een gemiddeld fosfaatoverschot van 11 kg/ha. Lagere overschotten van stikstof geven ook lagere verliezen aan ammoniak, nitraat en broeikasgassen. Elke  kilogram stikstof en fosfaat die niet verloren gaat, is te benutten voor de productie van eigen voer. Inzicht in de bedrijfsbalans biedt kansen voor de individuele melkveehouder. Via de KringloopWijzer kunt u de bedrijfsvoering verbeteren. Een betere mineralenefficiëntie en daardoor een kostenbesparing: het mes snijdt aan twee kanten.

Aandacht voor de bodem loont
Eén van de belangrijkste bevindingen die we nu willen bespreken is dat aandacht voor de bodem loont. De grafiek toont aan dat een hogere stikstofbenutting op bedrijfsniveau vooral gerealiseerd wordt door een hogere bodembenutting. Wat kunt u doen om de bodembenutting te verhogen?
• Inzicht krijgen in de structuur van uw bodem;
• Weten wat de pH van uw bodem is;
• Het maken van een effi ciënt bemestingsplan.
• Goed management van het zaai- en oogst moment;.
• De inzet van een groenbemester;
Wilt u weten wat dit alles voor uw bedrijf betekent? Vul dan ook de KringloopWijzer in, zie  www.verantwoordeveehouderij.nl.

Wat doen we nog meer?
Doen is vaak de beste methode om kennis te vergaren. Wat doet ForFarmers zoal op het gebied van mineralenefficiëntie?

  • Naast de Vruchtbare Kringloop Achter hoek, begeleidt ForFarmers het landelijke project Kringloopwijzer van Friesland Campina;
  •  We hebben eigen ‘KringloopWijzerspecialisten’ in dienst en de bedrijfsadviseurs worden ingeschakeld voor begeleiding bij het invullen van de KringloopWijzer;
  • Afgelopen jaar bezochten zo’n 2.000 melkveehouders diverse studiebijeenkomsten op dit gebied: Regiotaps, Ruwvoerdagen bij onze dealers, de voorjaarstudiedagen en het onlangs georganiseerde Melkers van Morgen in het oosten van het land.