Zoeken
ff-stamp
MelkefficiƫntQuick FitFeed2MilkAgroscoopVoertaal Melkvee

13-01-2016

Melkproductie tijdelijk verminderen naar aanleiding van vergoeding FrieslandCampina?

Levert u uw melk aan FrieslandCampina? Dan is het interessant om uit te rekenen of het voor u financieel aantrekkelijk is om uw totale melkproductie te minderen en zo de tijdelijke vergoeding van 2 cent te ontvangen, of om door te melken zoals u deed. Daarbij is het belangrijk om de voordelen op korte termijn, af te wegen tegen de consequenties op lange termijn. Het betreft namelijk een periode van ‘slechts’ 42 dagen, dus een zorgvuldige afweging is op zijn plaats.

Referentieperiode

FrieslandCampina keert een extra vergoeding van 2 cent boven op de melkprijs uit aan boeren die in de eerste zes weken van 2016 hun melkproductie constant houden ten opzichte van de referentieperiode 13 t/m 27 december 2015. FrieslandCampina heeft deze maatregel getroffen in verband met de maximale verwerkingscapaciteit van hun fabrieken op dit moment.

De periode van 1 jan-16 t/m 11-feb-16 bestaat uit zeven tijdvakken van elk zes kalenderdagen. Om voor de toeslag in aanmerking te komen, wordt per tijdvak vastgesteld of u hebt voldaan aan de criteria.

Rekensom: minder melk produceren of doormelken?
Uw melkveespecialist of accountmanager kan voor u berekenen wat voor u financieel aantrekkelijker is: doormelken en geen extra vergoeding ontvangen, of dezelfde hoeveelheid melk leveren als in referentieperiode en het ontvangen van de extra vergoeding.

Totale melkproductie verminderen, zonder consequenties op de lange termijn?
Is het voor u gunstig om de melklevering te verminderen met als compensatie een tijdelijke extra vergoeding van 2 cent per kg melk? Let dan op welke maatregelen u treft, het betreft immers ‘maar’ een periode van 42 dagen. ForFarmers geeft u de volgende algemene adviezen. In hoeverre dit interessant en haalbaar is, verschilt sterk per bedrijf. Bespreek daarom altijd de mogelijke maatregelen met uw specialist of accountmanager. Wat is het afkalfpatroon de komende periode? Oftewel, hoeveel nieuwmelkte koeien verwacht u en wat betekent dat voor de totale melkproductie op uw bedrijf.

Om op korte termijn de melkproductie te verminderen zijn een aantal opties mogelijk:

  • Het eerder afscheid nemen van koeien die al op de nominatie staan om afgevoerd te worden, kan een interessante optie zijn. Redenen om afscheid te nemen zijn bijvoorbeeld het celgetal, gust of een te lage productie.
  • Het verminderen van de melkproductie per koe door de krachtvoergift te verlagen. Dit kan nadelen hebben voor de lange termijn. Bij nieuwmelkte koeien verhoogt dit het risico op melkziekte en vruchtbaarheidsproblemen. Oudmelkte koeien boven de 200 dagen komen mogelijk daarna niet meer terug op het oude productieniveau. Wees dus voorzichtig met het terugbrengen van de krachtvoergift.
  • Inzet van ProtiBoost is een goede optie: dit resulteert in hogere gehalten in de melk en geeft een lichte druk op de liters.
  • Indien u MilkPower voert en de melkproductie wilt verminderen, kunt u overwegen om tijdelijk te stoppen met voeren hiervan. De houdbaarheid van MilkPower is minimaal één jaar, dus u kunt na 11 februari gewoon weer starten met het voeren van uw huidige voorraad. Een nadeel van deze maatregel kan zijn dat nieuwmelkte koeien minder pieken en daardoor blijvend een lagere productie hebben.