Zoeken
ff-stamp
MelkefficiƫntQuick FitFeed2MilkAgroscoopVoertaal Melkvee

09-07-2014

Groter risico pensverzuring bij toename inkuilduur snijmais

Uit recent onderzoek van ForFarmers Hendrix en Nutreco blijkt dat de verteringssnelheid van zetmeel in maiskuilen aanzienlijk toeneemt naarmate de mais langer in de kuil zit. Het aandeel snelle koolhydraten kan oplopen tot 35%. De verteringssnelheid verandert het snelst in het eerste halfjaar en vlakt daarna af. Door deze veranderingen neemt het risico op pensverzuring toe. Dit effect is sterker naarmate het drogestofgehalte van de maiskuil hoger is (zie grafiek). 

Invloed rantsoenefficiëntie
Pensverzuring heeft naast verminderde gezondheid ook een minder goede benutting van het voer tot gevolg. Robert Meijer, productmanager melkvee: “Subklinische pensverzuring leidt al gauw tot 0,1 lagere rantsoenefficiëntie. Dat komt overeen met 2 kilo minder melk per koe per dag uit dezelfde hoeveelheid voer. Bij een bedrijf met honderd koeien gaat dat om 25.000 euro per jaar.”

Gezonde koeien
De pensgezondheid van de koe wordt bepaald door de zuurtegraad in de pens. Voor een goede pensgezondheid is het van belang dat er evenwicht is tussen de zuurtegraad (VerzuringsIndex) en buffercapaciteit (HerkauwIndex) in de pens. De VerzuringsIndex wordt bepaald door de hoeveelheid conserveringszuren die in het voer aanwezig zijn en de snelheid waarmee het voer in de pens wordt afgebroken en waarbij vetzuren ontstaan. De HerkauwIndex wordt met name bepaald door de deeltjeslengte en de afbreekbaarheid van de celwanden die in belangrijke mate bepalend is voor de herkauwactiviteit en daarmee de pensbuffering. Wanneer dit in evenwicht is heb je gezonde koeien, die vlot naar de robot komen.

Robert Meijer: “Met ons Feed2Milk-rantsoenberekeningsprogramma spelen we pro-actief in op de veranderende eigenschappen van mais en de invloed daarvan op de balans tussen de Herkauw- en VerzuringsIndex. Op basis daarvan kan vroegtijdig het rantsoen worden bijgestuurd, zodat pensverzuring wordt voorkomen.”

inkuilduur snijmais
Onderzoek ForFarmers Hendrix en Nutreco: effect inkuilduur snijmais bij verschillende drogestofgehaltes