Zoeken
ff-stamp
MelkefficiƫntQuick FitFeed2MilkAgroscoopVoertaal Melkvee

01-04-2014

Bodem en vakmanschap: de sleutels voor de toekomst

Veel melkveehouders zien uit naar 2015 wanneer het melkquotum verdwijnt. De verwachting is dat er dan meer melk geproduceerd gaat worden. Om met een hogere melkproductie binnen de kaders van het nieuwe mestbeleid te blijven is het wel zaak dat de aan- en afvoer van mineralen in balans blijven. Dit betekent voor veel bedrijven dat de mineralenbenutting moet verbeteren. Tijdens de voorjaarsstudiedagen in Oost-Nederland is het onderwerp mineralenbenutting uitgebreid aan bod gekomen. Daarbij is onder andere de KringloopWijzer besproken. Dit meetinstrument geeft inzicht in de mineralenstromen op uw veehouderijbedrijf. Op welke wijze kunt u de mineralenbenutting verbeteren?

Met onze voedingsaanpak Feed2Milk is de rantsoenefficiëntie te verbeteren. Hierdoor neemt de mineralenbenutting vanuit de veestapel toe. De sleutel voor de toekomstige ruwvoerproductieverhoging en verdere verbetering van de mineralenbenutting op bedrijfsniveau ligt echter nog meer bij de bodem. Het opbrengend vermogen van de eigen grond en de kwaliteit van het geoogste ruwvoer zijn van cruciaal belang voor het bedrijfsrendement. Zeker nu bemestingsnormen steeds verder worden aangescherpt, is extra aandacht voor bodemvruchtbaarheid en bodemgezondheid van groot belang. Alleen met een uitgebalanceerde bemesting, die aansluit bij de behoefte van gras in de verschillende seizoenen, blijft de bodem in topconditie.

“Uit onderzoek van Koeien en Kansen blijkt dat de mineralenbenutting op bedrijfsniveau vooral door de bodem wordt bepaald. De kwaliteit van de graszode speelt een belangrijke rol in de ruwvoeropbrengst. Ook het tijdstip en de hoeveelheid bemesting hebben een grote invloed”, vertelt Bert Philipsen, Wageningen Universiteit. Doordat percelen onder andere in bodemvruchtbaarheid, bewatering en opbrengstpotentie verschillen, adviseert hij om percelen te bemesten naar potentie. "Worden alle percelen hetzelfde bemest, dan gebruikt u niet de volledige potentie van de bodem.”

Ook Gerard Abbink van BLGG AgroXpertus onderstreept dit. Hij zoomt in op bodemvruchtbaarheid. “Een hoger organische-stofpercentage leidt tot een betere mineralenbenutting. Bodemmonsters leveren veel informatie op, maar gebruikt u deze informatie ook? Het is wellicht praktisch haalbaar om uw percelen in twee groepen te verdelen: gronden met een hoge en met een lage fosfaattoestand. Dit vergemakkelijkt een gerichte perceelsbemesting.”

Wiebren van Stralen, beleidsadviseur bij LTO Nederland, noemt de bodem een onmisbare schakel. “Binnen het nieuwe mestbeleid blijft er voor melkveehouders ruimte om in melkproductie te groeien, mits de totale fosfaatproductie in Nederland onder het fosfaatplafond blijft. Hiervoor moet de mineralenbenutting verbeteren. Dit kan deels door verhoging van de bodem- en gewasefficiëntie. Het gaat hier om bemesting op basis van gewasopbrengst. De KringloopWijzer geeft inzicht in de mineralenstromen op uw bedrijf. Het is een praktisch hulpmiddel om te beoordelen waar u kunt bijsturen. Wij adviseren om nu met de KringloopWijzer te starten, zodat u straks data heeft van meerdere jaren. U ziet dan beter waar op uw bedrijf de verbeterpunten liggen.”

ForFarmers Hendrix onderschrijft het belang van een goede bodem als belangrijke schakel in de ruwvoerproductie. Bekijk samen met uw specialist uw mogelijkheden om uw ruwvoerproductie te verhogen. Een van de onderdelen is de keuze gras-, mais- en meststoffen uit ons Ruwvoer+ assortiment.

Afbeelding: 34131 WT Kringloop
Bij de mineralenbenutting komt het aan op de bodemvruchtbaarheid en het vakmanschap van de ondernemer.