Zoeken
ff-stamp
FFHX-Schapen-3FFHX-Schapen-2

09-03-2015

Vier tips voor een vlotte opname

Het is belangrijk om lammeren snel  brok te laten eten. Zo ontwikkelen ze de pens, krijgen ze meer weerstand en benutten ze hun jeugdgroei optimaal. Met deze vier tips krijgt u de lammeren snel aan de brok. 
 

Soms is het lastig om lammeren brok te laten vreten. Dat kan komen doordat het voer niet vers is of doordat de lammeren er moeilijk bij kunnen. Maar kijk ook naar de dieren zelf. Heeft de ooi  voldoende melk? Een eenling heeft vaak meer moeite om aan de brok te wennen dan een lam van een drieling.

Vier tips voor een goede opname:
• Bied de brok altijd vers aan. Doe elke  dag nieuwe brok in de bak.
• Zet de bak in een hok waar de ooien niet bij kunnen en maak dit hok zo groot dat de lammeren er ook rustig in kunnen liggen. Om deze manier krijgt het lam voldoende rust.
• Bied water in het aparte hok aan. Water drinken = brok opnemen.
• Zet de bak op ongeveer 15 cm hoogte en niet op de grond. Anders komt er mest in de bak en is er kans op coccidiose.