Zoeken
ff-stamp
FFHX-Schapen-3FFHX-Schapen-2

27-02-2015

Rust, reinheid en regelmaat bij (fles)lammeren

Fleslammeren verdienden echt aandacht. Zorg voor voldoende biest in de eerste 12 uur (minimaal 5% van het lichaamsgewicht). Haal altijd de zwaarste lammeren van de ooi af. Het is belangrijk om in deze periode de 3 R’s in acht te nemen:

Rust: Niet teveel lammeren
Reinheid: Hok, spenen en automaat schoonhouden
Regelmaat: Voer geregeld en controleer altijd op dezelfde tijden