Zoeken
ff-stamp
FFHX-Schapen-3FFHX-Schapen-2

24-05-2017

Gebruik Propshot onder specifieke voorwaarden toch toegestaan

Propshot

Met ingang van 1 mei 2017 zou het gebruik van propshots/siloshots wettelijk verboden worden binnen de diervoedersector in Nederland. Na intensief overleg tussen producenten en het Ministerie is aangegeven dat het gebruik onder specifieke voorwaarden toch mogelijk is.

Bij gebruik van propshot/siloshot is het van belang dat het product bij het lossen met het voer in de silo wordt geblazen. Verder moeten specifieke uitingen en claims over de werking van het product aangepast dan wel verwijderd worden. Als ForFarmers Nederland hebben we besloten het product (art. nr. 15915 Propshot Myco curb) weer in te zetten op basis van de genoemde specifieke voorwaarden.

Uiteraard blijft silohygiëne en -reiniging het belangrijkste. Het tijdig reinigen van voersilo's is belangrijk om een goede voerkwaliteit te behouden. Maak hiervoor silo’s regelmatig helemaal leeg om deze vervolgens schoon te kunnen maken. Hiervoor zijn diverse gespecialiseerde siloreinigingsbedrijven.