Zoeken
ff-stamp
FFHX-Geiten-2FFHX-Geiten-5

06-06-2014

“Dankzij enkele aanpassingen stijgt de voerwinst 50 procent”

Maatschap Langenberg uit Anerveen is winnaar van de Agroscoopbokaal 2013. ForFarmers Hendrix introduceert voor het eerst een Agroscoopbokaal voor geitenhouders om de klanten te belonen voor hun streven naar ambitie, duurzaamheid of rendement.

Op basis van de gegevens uit Agroscoop heeft Langenberg in 2013 de grootste stijging in voerwinst gerealiseerd. Hij realiseerde een stijging van maar liefst vijftig procent. Het landelijke gemiddelde steeg van € 349 in 2012 naar € 440 vorig jaar. De stijging is onder andere toe te schrijven aan de hogere melkprijs en daling van het krachtvoerverbruik. In 2013 was het verbruik 1,3 kilogram per 100 kg lager dan in 2012. Met andere woorden: meer melk uit minder voer. Dat is het resultaat van een hogere rantsoenefficiëntie en een betere ruwvoerkwaliteit. Beide factoren zorgen ervoor dat er minder krachtvoer nodig is om hetzelfde aantal liters melk te produceren.

ForFarmers Hendrix koos het kengetal voerwinst dit jaar als graadmeter voor de winnaar van de Agroscoopbokaal, omdat dit inzicht geeft in het rendement op een bedrijf. De voerwinst is de uitkomst van de melkgeldopbrengsten minus alle voerkosten (mengvoer, bijproducten en ruwvoer).

Voor Gerritjan Langenberg is de Agroscoopbokaal een beloning voor zijn streven naar een hoger rendement. Op de vraag wat Langenberg nu anders doet dan in 2012, geeft hij aan dat er meerdere aanpassingen zijn doorgevoerd. “We zijn overgestapt van een stro-brokrantsoen naar een rantsoen met kuilvoer. Verder zijn we in de zomermaanden meer Univit Buffer gaan voeren en vorig jaar zijn we gestart met het verstrekken van de krachtvoerbrok Capri Lipo+. Deze vetverhoger heeft zeker bijgedragen aan het goede resultaat.”

ForFarmers Hendrix reikt jaarlijks de Agroscoopbokaal uit aan een klant om hem te belonen, voor de geleverde prestaties op één van de kengetallen in Agroscoop. Dit kengetal moet passen bij één van de kernwaarden ambitie, duurzaamheid of rendement.

Afbeelding: ForFarmers Henrdrix - Familie Langenberg winnaar Agroscoopbokaal 2013
Foto met v.l.n.r.: Gerritjan en Bernarda Langenberg, Bianca en Sander Langenberg en de kinderen Sara en Sofie en verkoopleider geitenhouderij Robert van der Aa.