Zoeken
ff-stamp
FFHX-Geiten-2FFHX-Geiten-5

08-03-2018

Bemestingstips en meststoffen voor een jaar lang goed gras

Effectief en efficiënt bemesten van uw grasland is een kwestie van goed plannen en begrijpen wat het gras nodig heeft. Ons assortiment GroGrass meststoffen biedt voor elk doel, elk moment van het jaar en elke grondsoort de juiste meststof. In combinatie met de bemestingstips van onze teeltspecialisten komt u snel tot een doeltreffend bemestingsplan voor heel 2018.

Voorjaar: bemestingstips en meststoffen

  • Bemest de eerste snede op zandgrond altijd met GroGrass Stabiel.Deze meststof bevat een nitrificatieremmer, wat uitspoeling van stikstof voorkomt.
  • Bemest de eerste snede op kleigrond bij vroege toediening met GroGrass stabiel en bij late toediening met GroGrass N+S
  • Bemest voor de eerste en/of tweede snede naast stikstof ook zwavel. Zwavel is een essentieel onderdeel van het eiwit in de grasplanten. Voor een optimale groei van het gras met de juiste hoeveelheid en kwaliteit eiwit is zwavel daarom onmisbaar. Bovenstaande voorjaarsmeststoffen bevatten zwavel.
  • Met de bemesting kunt u sturen op het eiwitgehalte in uw gras. Vraag uw geitenspecialist wat u daar voor moet doen.

Zomer: bemestingstips en meststoffen

  • Kali is een belangrijk kwaliteitselement van gras. Gras onttrekt vaak meer kali dan dat er beschikbaar is vanuit drijfmest. De (drijf)mest toediening is in de zomer vaak lager, daarom is het belangrijk om in de zomer extra kali te bemesten.
  • Om in de zomer over voldoende smakelijk voldoende smakelijk gras te beschikken is natrium een belangrijk element. GroGrass Smakelijk en GroGrass Compleet zijn beide natriummeststoffen met een dusdanige verhouding stikstof/natrium dat zelfs bij lage stikstofgiften na de tweede snede er een substantiële hoeveelheid natrium wordt toegediend.

 

Wilt u advies bij het bepalen van uw bemestingsaanpak voor 2018? Neem dan gerust contact op met uw specialist!