Zoeken
ff-stamp
rundvee3geitenvarkensgeiten3rundvee

11-07-2017

Voerproef Shredlage: melkproductie gelijk bij rantsoen met laag maisaandeel

Shredlage mais heeft bij een gemiddeld aandeel mais in het rantsoen (vijf kilo drogestof) geen significante voordelen voor de melkproductie, herkauwtijd, pens-pH, mestconsistentie en pensvulling. Wel is het ureumgehalte in de melk significant lager. Dit blijkt uit de eerste professionele voerproef in Nederland met Shredlage gehakselde mais die afgelopen winterseizoen plaatsvond op de Dairy Academy Oenkerk (DAO). De voerproef was een initiatief van ForFarmers en is uitgevoerd in samenwerking met DAO, Kamps de Wild (distributeur van o.a. Claas  landbouwmachines) en Semex (genetica en sensortechniek).

Geen verschil in melkgift, lager ureum

ForFarmers voerproef Shredlage

De voerproef is uitgevoerd met twee vergelijkbare groepen melkkoeien. Aan het einde van de voerproef was tussen beide groepen geen significant verschil te zien in productieresultaten en gehaltes in de melk, pens-pH, herkauwtijd, mest-score en pensvulling. Wel resulteerde het rantsoen met Shredlage gehakselde mais in een significant lager ureumgehalte in de melk van 1 mg per 100 gram melk.