Zoeken
ff-stamp
rundvee3geitenvarkensgeiten3rundvee

28-02-2017

Update GVE-rekenprogramma: nu inclusief grondgebondenheid en ook geschikt voor niet-melkleverende bedrijven

Er is veel vraag naar het rekenprogramma waarmee u kunt uitrekenen welke gevolgende de GVE-reductieregeling voor uw bedrijf heeft. Daarom heeft ForFarmers het programma opnieuw ge-update. In de nieuwe versie wordt rekening gehouden met grondgebondenheid 2015, waardoor u als melkveehouder weet of de korting van 4% van toepassing voor is of niet en welke gevolgen dat heeft. Daarnaast is het programma geschikt gemaakt voor niet-melkleverende bedrijven met vrouwelijk rundvee (jongvee-opfokkers en zoogdierenhoduers). Voor vragen kunt u terecht bij uw melkveespecialist, vleesveespecialist, accountmanager of dealer.

Bij de GVE-reductieregeling krijgt een agrarisch bedrijf met vrouwelijk rundvee (melkvee, jongvee, vleesvee) een GVE-referentie.De referentie voor melkleverende bedrijven is gebaseerd op het aantal vrouwelijke runderen die op 2 juli 2015 geregistreerd stonden in het I&R-systeem van RVO. Grondgebonden bedrijven (bedrijven die op 2 juli 2015 op basis van forfaitaire productienormen geen fosfaatoverschot hebben) zijn vrijgesteld van de korting van 4%. Het bedrijf dient het aantal GVE’s uit deze categorieën dat op 1 oktober 2016 aanwezig was, te reduceren tot op of onder het niveau van de GVE-referentie. Deze taakstelling dient gedurende 2017 te worden gerealiseerd. De eventuele toename van het aantal GVE’s ná 1 oktober 2016 komt bovenop deze taakstelling.

Let op: de laatste update van het programma vindt u hier