Zoeken
ff-stamp
rundvee3geitenvarkensgeiten3rundvee

14-12-2016

Melkveehouders moeten KringloopWijzer voor 15 mei 2017 indienen

De melkveesector wil aantoonbaar verduurzamen. Daarom stelt de zuivelsector het indienen van de KringloopWijzer voor alle melkveehouders verplicht. Dat stelt de NZO (Nederlandse Zuivelorganisatie), LTO Nederland, Nevedi (de Nederlandse Diervoederindustrie), VLB (Vereniging van Accountants en Belastingadviesbureaus) en ZuivelNL. Tot voorheen bestond die verplichting alleen voor melkveehouders met een fosfaatoverschot. In 2017 zijn alle melkveehouders verplicht om de KringloopWijzer over het jaar 2016 in te vullen en in te dienen. De uiterste indiendatum van de KringloopWijzer is 15 mei 2017.

Duurzame melkveehouderij
De zuivelsector wil zich graag op een duurzame manier blijven ontwikkelen. De basis voor het duurzaam produceren van melk ligt onder meer in een goede mineralenbenutting. De KringloopWijzer is een managementinstrument voor het berekenen van bedrijfsspecifieke mineralenstromen. De melkveehouder kan met de KringloopWijzer managen dat hij zich binnen de milieurandvoorwaarden ontwikkelt op het gebied van fosfaat, ammoniak en broeikasgassen. Dat is ook de reden dat de zuivelsector de KringloopWijzer verplicht stelt voor alle melkveehouders. De KringloopWijzer over 2016 moet uiterlijk 15 mei 2017 ingediend zijn, tenzij de zuivelorganisatie anders voorschrijft.

Vernieuwingen
De KringloopWijzer is op een aantal punten aangepast. Zo kunnen nu ook zelfzuivelaars, jongveeopfokbedrijven en melkveehouders met meer akkerbouw- of meer neventakken gebruikmaken van de KringloopWijzer. Bovendien kan mestscheiding in de KringloopWijzer verwerkt worden en is beheersland mee te nemen. Verder is de website van de KringloopWijzer uitgebreid met nieuws, veelgestelde vragen en informatie over het invullen. U vindt de vernieuwde site via www.mijnkringloopwijzer.nl

Dit is een gezamenlijk persbericht van NZO, LTO Nederland, Nevedi, VLB en ZuivelNL. Zij werken gezamenlijk aan de praktijkimplementatie van de KringloopWijzer. De zuivelondernemingen hebben het indienen van de KringloopWijzer via de centrale database opgenomen in hun leveringsvoorwaarden. De Centrale Database KringloopWijzer is eigendom van ZuivelNL.