Zoeken
ff-stamp
rundvee3geitenvarkensgeiten3rundvee

11-11-2016

Groot verschil in kwaliteit graskuilen in 2016

De gemiddelde voorjaarskuilen van dit jaar hebben een hoge voederwaarde, zijn goed verteerbaar en bevatten voldoende suiker. De spreiding binnen de mei-kuilen van dit jaar is echter groot. Overleg daarom met uw specialist welke aanvullende voerproducten het beste bij uw voorjaarskuil passen.

De gemiddelde kuilen hebben veel overeenkomsten met vorig jaar, alleen het eiwitgehalte is wat hoger en het fosforgehalte is dit jaar duidelijk lager: 3,8 ten opzichte van 4,1 g P/kg ds vorig jaar. Maar de spreiding binnen de mei-kuilen van dit jaar is groot. Houd goed rekening met wat er op uw kuiluitslagen staat.

Vroege voorjaarskuilen
De kuilen die in de eerste helft van mei zijn gemaakt hebben een hoge VerzuringsIndex (VI) en een relatief lage HerkauwIndex (HI). Bij een lage HI is structuuraanvulling gewenst, bijvoorbeeld: graszaadhooi, gehakseld stro, luzerne of koolzaadstro. De hogere VI kan via buffers gecorrigeerd worden. Dit kan door Univit Buffer of RumiBuffer in te zetten. Let hierbij ook op de waarde van de MVI (Metabole VerzuringsIndex), zie kader.

De aanvullende productievoeders bij deze kuilen horen rustig verteerbaar te zijn. Maximabrok Gluco of Stabiel zijn beide rustig verteerbare, trage voeders. Aan Maximabrok Stabiel is bovendien een buffer toegevoegd. Omdat rantsoenen met deze kuilen vaak aan de droge kant zijn, is ook bierbostel een prima (eiwit)aanvulling. Dit maakt het rantsoen wat natter en daardoor is er minder risico op selectie. Tevens is bierbostel een langzaam verteerbaar product met een lage VI. Ook een grovere graskuil is een prima aanvulling voor de “snelle” voorjaarskuilen.

Latere voorjaarskuilen
De kuilen die in de tweede helft van mei zijn gemaakt hadden een duidelijk hogere drogestofopbrengst, maar dit kwam de kwaliteit van het product niet ten goede. Dit is te zien aan de lagere voederwaarde (MELK) en hogere HI (meer structuur), terwijl het suikergehalte in deze kuilen duidelijk lager is.

Voor een goede pensfermentatie en om het aanwezige penseiwit goed te benutten, is aanvulling van (snelle) penskoolhydraten (SPK) gewenst. Een eiwitaanvulling die goed bij dit type kuilen past is Supplementbrok Ultra. Daarnaast passen een aantal Unimixen goed bij deze kuilen.

Bij een deel van deze kuilen blijkt de opname tegen te vallen. Een smakelijk en energierijk product als Smulstroop is dan een goed middel. Ook een bijproduct als Corngold is een prima aanvulling; het verbetert de smaak en levert de nodige koolhydraten. Overleg daarom tijdig met uw melkveespecialist hoe  het gewonnen ruwvoer zo efficiënt mogelijk in melk is om te zetten.

Zomerkuilen als structuuraanvulling
De zomerkuilen van 2016 bevatten gemiddeld veel structuur en zijn duidelijk langzamer verteerbaar. Hierdoor valt de voederwaarde van de zomerkuilen gemiddeld wat tegen, deze is duidelijk lager dan andere jaren. Deze kuilen passen echter uitstekend als extra structuuraanvulling bij de snelle voorjaarskuilen. Zo is een lasagnekuil van de eerste en tweede snede over elkaar heen een mooie combinatie. Indien u beide kuilen naast elkaar voert, is het belangrijk dat de voersnelheid voldoende hoog is om broei te voorkomen.

Wat zijn de beste aanvullende voerproducten voor uw kuil? Bespreek het met uw specialist.

Informatie aanvragen robotmelken en weidegang

 

Afbeelding: Tabel kuiluitslagen mei 2016