Zoeken
ff-stamp
rundvee3geitenvarkensgeiten3rundvee

27-02-2017

ForFarmers scherpt fosforgehaltes mengvoer melkvee verder aan

ForFarmers heeft de fosforgehaltes van een groot aantal productievoeders in het Feed2Milk-assortiment (mengvoeders melkvee) verder aangescherpt en voldoet daarmee aan de nieuwe richtlijnen van het Voerspoor. Het Voerspoor is een belangrijk onderdeel van het fosfaatreductieplan 2017 en moet een reductie van 1,7 miljoen kilogram fosfaat opleveren.

ForFarmers heeft met name de productievoeders aangescherpt die zowel geschikt  voor grasrijke als maisrijke rantsoenen. Volgens het bedrijf is  de grootste winst in fosforbenutting te behalen in relatief grasrijke rantsoenen, omdat maisrijke rantsoenen in veel gevallen al BEX-voeders toepassen. BEX staat voor bedrijfsspecifieke excretie en BEX-voeders zijn voeders die al relatief lage fosforgehaltes hebben en zo bijdragen aan een hoge fosforbenutting. ForFarmers biedt met de aangescherpte productievoeders en de BEX-voeders een passende oplossing voor zowel gras- als maisrijke rantsoenen. Daarnaast blijkt in de praktijk dat het werkelijk fosfor-waarderingssysteem, dat ForFarmers eind 2016 introduceerde, een handig hulpmiddel is om te sturen op hogere fosforbenutting in het rantsoen.

Hoge fosforbenutting voor alle bedrijven interessant
Focus op efficiënt voeren en een hoge fosforbenutting in het rantsoen blijft ook in 2017 belangrijk. Hoe groter het BEX-voordeel, hoe meer voordelen op het gebied van mestafzet en mestverwerking of het afsluiten van vervangende verwerkingsovereenkomsten (VVO’s). Daarnaast is het de verwachting dat een BEX-voordeel ook voordelen zal hebben bij de benutting van fosfaatrechten vanaf 2018.

Voerspoor als onderdeel van het fosfaatreductieplan
Het Voerspoor is een belangrijk onderdeel van het fosfaatreductieplan 2017. Met de diervoederbedrijven (verenigd in Nevedi) zijn afspraken gemaakt over aanscherping van de fosforgehalten in mengvoeders voor melkvee ten op zichtte van 2015. Dit moet een fosfaatreductie opleveren van 1,7 miljoen kilogram via mengvoer. Voor elk individueel mengvoerbedrijf geldt in 2017 een maximum fosforgehalte in melkveemengvoer van 4,3 gram per kilogram mengvoer (was 4,5) of een maximum verhouding fosfor-ruw eiwit in melkveemengvoer van 2,2 (was 2,3). Nevedi monitort maandelijks de voortgang op basis van maandelijks aan te leveren informatie door diervoederbedrijven.

Proactieve rol in maatregelen fosfaatreductieplan
ForFarmers is ook actief betrokken bij de andere onderdelen van het fosfaatreductieplan. Het bedrijf update regelmatig het veel geraadpleegde GVE-rekenprogramma voor rundveehouders om de gevolgen van het GVE-reductieregeling in kaart te brengen. Daarnaast begeleidt FarmConsult melkveehouders die nu of in de toekomstige termijnen gebruik willen maken van de stoppersregeling.