Zoeken
ff-stamp
MelkefficiƫntQuick FitFeed2MilkAgroscoopVoertaal Melkvee

08-01-2016

Kuilen 2015 vragen specifieke aanpak in de stal

Er zit behoorlijk veel variatie in de graskuilen van 2015. Ook de analyses van de maïskuilen zijn behoorlijk divers. Wanneer hier bij de rantsoensamenstelling niet goed op wordt ingespeeld, kan dit een risicofactor zijn voor minder melkingen op de robot.

Slome koeien
Bij verminderde activiteit op de robot wordt vaak in eerste instantie aan pensverzuring gedacht. Dit hoeft echter niet de (enige) oorzaak te zijn van de verminderde activiteit. Verminderde activiteit kan ook veroorzaakt worden door een (te) trage passagesnelheid van de ruwvoeders in de pens. Dit resulteert in een lagere drogestofopname en slome koeien. Slome koeien komen minder naar het voerhek en dus ook minder naar de robot.

Bij te suikerrijke kuilen ontstaat eenzelfde beeld. Als gevolg van een te hoge opname uit ruwvoer wordt de pens overvol en worden de koeien ook eerder sloom.

Hoge gehaltes in de melk
In de zomer van 2015 zijn de gehaltes in de melk als gevolg van hittestress her en der onderuit gegaan. Sinds september zijn ze echter weer fors gestegen o.a. als gevolg van de hierboven beschreven graskuilen. Hoge gehaltes zijn uiteraard mooi meegenomen, zolang dit niet ten koste gaat van de productie. Immers indien de melkproductie teveel zakt, zullen koeien minder snel naar de robot komen, met mogelijk meer ophaalkoeien tot gevolg.

Koeien kijken
De stal ingaan en kijken naar wat de koeien ons vertellen geeft belangrijke informatie over het rantsoen. Door deze koesignalen te combineren met een (aan)gepast rantsoenadvies, zorgen we samen met u voor optimale omstandigheden voor de koe en dus zoveel mogelijk melk per robot.