Zoeken
ff-stamp
MelkefficiƫntQuick FitFeed2MilkAgroscoopVoertaal Melkvee

19-08-2016

Een gezonde pens met Univit Buffer en RumiBuffer

Een gezonde pens is een voorwaarde voor gezonde koeien met een hoge en efficiënte melkproductie. In sommige situaties is er risico op pensverzuring. Bijvoorbeeld bij hittestress of bij het voeren van een rantsoen met een hoge VerzuringsIndex (VI) en/of lage HerkauwIndex (HI).
Voorkom problemen door tijdig Univit Buffer of RumiBuffer in te zetten.

Pensverzuring wordt veroorzaakt door een te lage pens-pH als gevolg van een verstoorde balans tussen de zuurbelasting (VI) en buffercapaciteit (HI) in de pens. Het gaat vaak gepaard met dunne, slecht verteerde mest en een wisselende melkproductie. Pensverzuring kan ook leiden tot een verminderde weerstand en als gevolg daarvan problemen geven met uiergezondheid, vruchtbaarheid en klauwgezondheid. Tevens daalt de rantsoenefficiëntie als gevolg van pensverzuring. Hierdoor kan de economische schade oplopen tot meer dan 250 euro per koe per jaar.

Speciaal buffercomplex
ForFarmers heeft een speciaal buffercomplex ontwikkeld dat beter aansluit bij het patroon van zuurbelasting in de pens. Dit buffercomplex is verwerkt in de producten Univit Buffer en RumiBuffer. Deze producten bieden dus een betere bescherming tegen pensverzuring dan alleen natriumbicarbonaat.

  • Univit Buffer is een compleet mineralenmengsel dat tevens levende gisten bevat om de pens-pH te stabiliseren en de celwandafbraak te stimuleren.
  • RumiBuffer is een aanvullende buffer dat kan worden verstrekt naast een standaard Univit-mineralenmengsel, zodat het makkelijk (tijdelijk) inzetbaar is.  

Voordelen
•    Langdurige en effectieve buffering van de pens
•    Voorkomt nadelige gevolgen van hittestress
•    Betere diergezondheid en hogere rantsoenefficiëntie

Direct Univit Buffer of RumiBuffer voeren? Neem contact op met uw specialist, dealer of Klantenservice Rundvee (0800 786 38 33).