Zoeken
ff-stamp
FFHX-Schapen-3FFHX-Schapen-2

09-03-2015

Snelle kuilen: pas op voor de pens!

De gras- en maiskuilen van 2014 zijn snel verteerbaar en bevatten vaak een behoorlijk aandeel melkzuur. Dit zorgt veelal voor een hoge VerzuringsIndex (VI). Door een relatief lager celwandgehalte in combinatie met de goede verteerbaarheid is de HerkauwIndex (HI) juist lager. De snijmaiskuilen van 2014 kenmerken zich door extreem hoge zetmeelgehaltes. De eerste maanden na de oogst zijn deze kuilen nog geleidelijk verteerbaar, maar naarmate de inkuilduur langer wordt, verteert het zetmeel steeds sneller en stijgt ook hier de VI. Conclusie: in vrijwel alle rantsoenen vergt de pensgezondheid extra aandacht.
 

Voorkom pensverzuring!

Bij een rantsoen met een hoge VI in combinatie met een lage HI ligt pensverzuring op de loer. Dit leidt tot een lagere rantsoenefficiëntie en heeft bovendien een negatieve invloed op de gezondheid. Dit kost u zomaar € 25 per schaap per jaar. Reden genoeg om het risico op pensverzuring te minimaliseren. Bijsturen in het rantsoen kan bijvoorbeeld met geleidelijk afbreekbare krachtvoeders, eventueel in combinatie met extra structuur.

Lammeren

Lammeren hebben dit jaar extra aandacht nodig, vanwege de snelle kuilen. Door de lagere HI wordt de ontwikkeling van de pens minder gestimuleerd. Een goed ontwikkelde pens geeft meer jeugdgroei en een hogere gezondheid.