Zoeken
ff-stamp
rundvee3geiten3rundveemaisAardappelen

22-05-2015

Weidetip: bemesting

Bemesting is het thema voor de weidetips van deze week:
 

  • Kies bij beperkte beschikbaarheid van dierlijke mest voor aanwending op maaipercelen voor de tweede snede. 
     
  • Overweeg om 1/3 deel water toe te voegen aan dierlijke mest. Dit verbetert de stikstofbenutting (20 m3 mest + 6 m3 water = 26m3 per ha uitrijden). Het vermindert namelijk het stikstofverlies bij uitrijden (ammoniakemissie) en verbetert de grasgroei (drogestof opbrengst). Verdunning van drijfmest met 1/3 deel water is ook toegepast bij proeven op Zegveld en Dairy Campus. Het resultaat: 7 tot 12 procent hogere opbrengst in de snede na aanwenden.
     
  • Weidepercelen voor de 2e snede bemesten met de passende kunstmestsoorten (bijvoorbeeld uit het Grasgroen-assortiment). Denk daarbij naast stikstof ook aan Kali / Magnesium en Natrium in verband met smakelijk en gezond gras voor koeien. Lees meer 
     
  • Stem de behoefte van de koeien en het aanbod op elkaar af door het te berekenen. Ga in de berekening uit van een gemiddelde grasgroei per dag per ha van netto 60 kg ds vers gras. Bijvoorbeeld: 100 koeien vreten 6 kg ds vers gras per dag. Dan is er 10 ha weideruimte nodig. Is de grond droogtegevoelig en kunt u niet beregenen, reken dan met 40 kg ds grasgroei. Dan is er voor deze 100 koeien 15 ha weideruimte nodig voor de komende twee maanden.