Zoeken
ff-stamp
rundvee3geiten3rundveemaisAardappelen

20-02-2013

Planmatiger aanpak opfok verhoogt resultaat

TORREX OpfokScan vergroot inzicht verbetermogelijkheden

Door opfok van kalveren meer conceptmatig aan te pakken, kunnen rosékalverhouders hun resultaten verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van ForFarmers Hendrix. Als hulpmiddel introduceert het bedrijf daarom de TORREX OpfokScan. Daarmee kan op ieder bedrijf specifiek gekeken worden naar management, uitgangsmateriaal, huisvesting en voeding.

Tijdens de vleesveestudiedag hebben rosékalverhouders kennisgemaakt met de nieuwe aanpak van ForFarmers Hendrix. Een aanpak die de naam TORREX meekreeg. Onder de noemer ‘Opfok is meer dan voer’, vertelde vleesveespecialist Bert Blom: “Het succes ligt voor een belangrijk deel in de start. Zeker bij jong rosékalveren kun je niets laten liggen, als je tot een gewicht van 165 kilo geslacht gewicht wil komen. Het rantsoen is weliswaar belangrijk, maar niet het enige. Het uitgangsmateriaal, de huisvesting en het management spelen een net zo grote rol.”

Opzet onderzoek opfokbedrijven ForFarmers Hendrix heeft onderzoek uitgevoerd onder drie vergelijkbare opfokbedrijven in twee perioden. De resultaten uit twee verschillende perioden (2008-2009 en 2010-2012) zijn vergeleken. In de tussenliggende periode zijn een aantal maatregelen genomen, deze waren voor alle drie bedrijven gelijk. Ten eerste, zijn de eisen aan het uitgangsmateriaal opgevoerd. Het aantal herkomstlanden is teruggebracht van zes naar twee (Nederland en Duitsland). Bovendien mochten kalveren maximaal dertig dagen oud zijn, moest het minimale gewicht vijftig kilo zijn en moest de stal bij opleg binnen 48 uur vol staan. Ten tweede is er gewerkt aan een gelijkmatige stalklimaat. De natuurlijke ventilatie is omgebouwd naar mechanische ventilatie met een indirecte luchtinlaat en de de staltemperatuur in de eerste vier weken moest minimaal vijftien graden zijn. Ten slotte, is het voerrantsoen aangepast. De verhouding mais/brok (oorspronkelijk 60/40), is nu 50/50 op basis van 38 procent DS en er wordt geconcentreerdere/ of luxere melkpoeder gebruikt. Vanaf week drie is er onbeperkt drinkwater beschikbaar.

Verbetering (technische) resultaten Al deze aanpassingen leidden tot betere technische resultaten. De dagelijkse groei steeg gemiddeld met 73 gram naar 825 gram, de uitval in het ondereind daalde met 0,5 procent (van 2,6 naar 2,1 procent) en het aantal staldagen daalde met 7 tot 68 dagen. Dit leidde ook tot een lager voerverbruik in de mestperiode (-51 kg mais en -6 kg krachtvoer). “Door te werken met een strakkere aanpak, bijvoorbeeld TORREX, kunnen rosékalverhouders hun resultaten