Zoeken
ff-stamp
rundvee3geiten3rundveemaisAardappelen

06-11-2014

Introductie Melk€fficiënt: dé totaalaanpak voor het melkveebedrijf

Melkefficiënt

Vanwege de afschaffing van het melkquotum zijn veel veehouders bezig met het maken van toekomstplannen. De totaalaanpak Melk€fficiënt kan ze daarbij ondersteunen. Het geeft de veehouder inzicht in de financiële gevolgen van verschillende keuzes in de bedrijfsvoering. Daarbij wordt rekening gehouden met de (mest)wetgeving en toekomstig fluctuerende melkprijzen. Zo kan hij snel de meest rendabele bedrijfsstrategie bepalen.

“Onze specialisten en accountmanagers krijgen regelmatig vragen van klanten over de te kiezen strategie als het melkquotum straks verdwijnt. Vragen als ‘moet ik nu ook groeien?’ ‘Is mijn bedrijf klaar voor de toekomst?’ of ‘Wat als ik niet kan groeien?’. We merkten dat de consequenties en alternatieven vooraf niet altijd duidelijk in beeld zijn bij het nemen van beslissingen. Daarom hebben wij de totaalaanpak MelkEfficiënt ontwikkeld”, vertelt Robert Meijer, productmanager melkvee.

Optimaliseren voor een efficiënte bedrijfsvoering
MelkEfficiënt richt zich op het verbeteren van de efficiëntie op melkveebedrijven. Daarbij wordt er gekeken naar processen op het melkveebedrijf, waar de veehouder zelf invloed op heeft: het melken, de jongveeopfok en de ruwvoerteelt.

Veel veehouders willen meer melk produceren. Dat kan door groei van de veestapel of een hogere melkproductie van de bestaande veestapel. Meijer adviseert eerst te kijken naar de laatste optie. “Hiermee wordt namelijk de efficiëntie van het melkveebedrijf vergroot. Het is belangrijk om eerst te zorgen dat het bedrijf technisch goed draait. Groei van het melkveebedrijf is niet de enige manier om de voerwinst te vergroten. Als het bedrijf niet efficiënt produceert, kan groei juist ook kostprijsverhogend werken. Vandaar ons advies: optimaliseer eerst voor een efficiënte bedrijfsvoering.”

Goed inzicht in de extra voerwinst
Voor de introductie van MelkEfficiënt hebben dertig melkveebedrijven proefgedraaid met de totaalaanpak. Zij hebben de aanpak met enthousiasme toegepast. “Eén van de melkveehouders met een bedrijf van 150 melkkoeien had geen uitbreidingsmogelijkheden meer. Hij maakte zich zorgen over de toekomst. Door in MelkEfficiënt met zijn eigen gegevens te rekenen, kreeg de boer inzicht in de extra voerwinst van bijna €20.000 die hij kan behalen door zijn relatief hoge vervangingspercentage terug te dringen. Op andere bedrijven zagen we dat juist het uitbesteden van de jongveeopfok of verlaging van de afkalfleeftijd van vaarzen meer extra voerwinst oplevert. En verhoging van de ruwvoeropbrengst per hectare is voor vrijwel ieder bedrijf interessant.”