Zoeken
ff-stamp
rundvee3geiten3rundveemaisAardappelen

27-09-2016

Het nieuwe vanggewas Topcover, geen 'moetje' maar must!

Het groeiseizoen voor een vanggewas na de maisoogst is erg kort. Elke dag die na de maisoogst wordt gewacht met het inzaaien van een vanggewas, kost tientallen kilo’s effectieve organische stof per hectare. Het vanggewas moet daarom zo snel mogelijk na de maisoogst worden gezaaid. Laat geen groeidagen verloren gaan!
Een vanggewas is een volwaardige teelt. Na de maïsoogst komen alleen vanggewassen met een snelle grondbedekking in aanmerking. Geschikt zijn bijvoorbeeld Topcover, Italiaans raaigras of winterrogge.

Het nieuwe vanggewas “Topcover”, geen “moetje” maar een must
Het vanggewas “Topcover” is een mengsel van Westerwolds raaigras en Winterrogge. Door deze combinatie van gewassen worden de goede eigenschappen gecombineerd. Westerwolds raaigras zorgt voor veel organische stof opbouw, terwijl Winterrogge juist dieper wortelt. Tevens geeft de zeer snelle kieming van Westerwolds raaigras en de goede wintervastheid van Winterrogge het vanggewas “Topcover” een veel hoger slagingspercentage.

Een vanggewas brengt vers organisch materiaal in de grond. De bovengrondse massa breekt snel af en de wortels verteren langzamer. Het organische materiaal dat na één jaar nog aanwezig is, heet effectieve organische stof. Alleen deze effectieve organische stof draagt bij aan het op peil houden van het organische stofgehalte van de grond.

Onderstaand keuzeschema helpt u met het maken van de keuze voor het juiste vanggewas.

Afbeelding: Keuzeschema vanggewas

Zorg voor een goed zaaibed

Om de teelt van een groenbemester te laten slagen, is het belangrijk voldoende zaaizaad per hectare te gebruiken. Ook is het van belang een goed zaaibed te creëren. Als niet aan deze basisvoorwaarden wordt voldaan zal de bijdrage van de groenbemester aan de bodemvruchtbaarheid beperkt zijn.

Afbeelding: Groenbemester_website
Geslaagde en mislukte groenbemester