Zoeken
ff-stamp
rundvee3geiten3rundveemaisAardappelen

29-10-2013

Hard melken met Maximabrok Kwadraat

ForFarmers Hendrix introduceert een nieuw topproduct in het Feed2Milk-assortiment: de Maximabrok Kwadraat. Dit product levert de melkveehouder 1 tot 1,5 kg melk per koe extra op. Maxima Kwadraat speelt in op de specifieke vraag uit de markt om een nog geconcentreerder voer voor melkveehouders die nog “harder” willen melken met gezonde koeien.

Uit onderzoek op twintig praktijkbedrijven is gebleken dat de melkproductie dankzij de inzet van Maximabrok Kwadraat met 1 tot 1,5 kg melk is toegenomen met gelijkblijvende gehalten in de melk. De investering in Maximabrok Kwadraat levert afhankelijk van de bedrijfssituatie een extra opbrengst op van €1200,- per maand voor een bedrijf met honderd koeien.

Maxima Kwadraat is zeer geconcentreerd, bevat specifieke vetzuren en heeft een hoog aandeel glucogene energie. Daarmee past deze brok uitstekend naast de kuilen van 2013. Door deze hoge concentratie kan de melkveehouder scherp voeren en een hoge (ruw)voerbenutting behalen.

De specifieke vetzuren in de Maximabrok Kwadraat ondersteunen naast melkproductie, de gezondheid en vruchtbaarheid van de koeien. Dit uit zich in meer glans op de koeien. Daarnaast ervaren veehouders met een melkrobot dat de bezoekfrequentie is toegenomen sinds ze zijn overgestapt naar Maximabrok Kwadraat.

Feed2Milk
De Maximabrok Kwadraat is onderdeel van het Feed2Milk-assortiment en gebaseerd op Feed2Milk, de voedingsaanpak melkvee van ForFarmers Hendrix. Deze aanpak onderscheidt zich door de volgende elementen: een betere inschatting van de verteringssnelheid van het ruwvoer via NIRS-ijklijnen, MELK (Meer Energie voor Lacterende Koeien), de specifieke kengetallen HerkauwIndex (HI) en VerzuringsIndex (VI) om te sturen op pensgezondheid en een optimale voerbenutting door het sturen op rantsoenefficiëntie. Het Feed2Milk-rantsoenberekeningsprogramma maakt de nieuwe voedingsaanpak eenvoudig en praktisch toepasbaar.

Maximabrok Kwadraat is vanaf vandaag verkrijgbaar.