Zoeken
ff-stamp
rundvee3geiten3rundveemaisAardappelen

07-11-2014

ForFarmers investeert in praktijkgericht melkveeonderzoek bij de Aeres Groep

ForFarmers, CAH Vilentum en het Aeres Praktijkcentrum Dronten gaan samen veevoedingsonderzoek uitvoeren bij melkvee. Een unieke samenwerking waarbij ForFarmers investeert in praktijkgericht veevoedingsonderzoek samen met het onderwijs. De faciliteiten van het Aeres Praktijkcentrum Dronten worden ingericht voor het doen van praktijkonderzoek op het gebied van melkveevoeding. Met deze resultaten wil ForFarmers de advisering en toegevoegde waarde naar haar klanten nog beter maken en maken studenten kennis met actueel onderzoek.

Het Aeres Praktijkcentrum Dronten beschikt over verschillende praktijkleerfaciliteiten op het gebied van de melkveehouderij die worden ingezet voor studenten (MBO en HBO) en het bedrijfsleven. De krachtenbundeling van de drie organisaties leidt tot een unieke samenwerking tussen bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs. Vraagstukken op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie worden samen opgepakt en geïntegreerd in het onderwijs. Zo ontstaat HBO-onderwijs dat voorop loopt en zal het bedrijfsleven van state of the art opgeleide medewerkers voorzien blijven worden.

Innovaties voor het onderwijs

CAH Vilentum is de grootste HBO-opleider binnen Nederland op het gebied van veehouderij en ondernemerschap. Binnen deze opleiding werken ForFarmers en CAH Vilentum al nauw samen in de veevoedingsminor. Door deze samenwerking komen innovaties beter beschikbaar voor het onderwijs en wordt de verbinding in alle studiejaren versterkt. Onderzoekers van de CAH zullen samen met studenten de onderzoeksresultaten analyseren en bundelen. Hierdoor leren studenten al in een vroeg stadium hoe praktijkonderzoek wordt opgezet en dit onderzoek op waarde te schatten, anderzijds zullen studenten ook zelf met veevoeding experimenteren en in de praktijk leren rantsoenen samen te stellen.

Voor een gezonde melkveehouderij

ForFarmers is continu op zoek naar de beste oplossingen voor haar klanten. Voor het ontwikkelen van de beste producten en adviezen beschikt het bedrijf over een eigen innovatiecentrum (NIC), dat nauw samenwerkt met gerenommeerde onderzoeksinstituten en universiteiten uit diverse landen. Door de samenwerking met Aeres praktijkcentrum en CAH Vilentum wordt de leidende positie op gebied van onderzoek en innovatie versterkt en is het mogelijk om nog sneller en efficiënter te innoveren. De proeven zullen worden uitgevoerd in de vernieuwde en uitgebreide Flevolandstal van het Aeres Praktijkcentrum Dronten.

Aeres Praktijkcentrum Dronten en CAH Vilentum bouwen met partners als ForFarmers aan een praktijkleeromgeving voor het onderwijs en bedrijfsleven die bijdraagt aan een gezonde melkveehouderij.

 

v.l.n.r. Leon Marchal - directeur nutritie- en innovatiecentrum ForFarmers, Rieke de Vlieger - directeur CAH Vilentum en Ton Kempenaar - directeur productiebedrijf Aeres Praktijkcentrum Dronten