Zoeken
ff-stamp
rundvee3geiten3rundveemaisAardappelen

05-11-2015

Financieel voordeel BEX-voeders wordt steeds groter

ForFarmers introduceert haar vernieuwde assortiment BEX-voeders. Deze voeders hebben een extra laag fosforgehalte (P). Door de aanvoer van P via (kracht)voer te verlagen, kunnen melkveehouders hun fosfaatefficiëntie verbeteren. Berekeningen met Melk€fficiënt tonen aan dat melkveehouders, in geval van fosfaatrechten, tot vijftien procent meer melk kunnen produceren zonder aankoop van extra fosfaatrechten.

Verhogen van de fosfaatefficiëntie van de veestapel is onder andere mogelijk door de aanvoer van P via (kracht)voer te verlagen. Melkveehouders die op een verantwoorde manier met behoud van productie de fosfaatefficiëntie willen verbeteren, kunnen gebruikmaken van de BEX-voeders van ForFarmers. Het P-gehalte in deze BEX-voeders zijn (onlangs) extra aangescherpt.

Rekenvoorbeeld: meer melk per kilogram fosfaat
Voor een bedrijf met 100 koeien, 8.500 kilogram melk per koe en zeven stuks jongvee per tien melkkoeien, betekent een verlaging van het P-gehalte van aangekocht krachtvoer van 5,3 naar 4,3 gram/kg, dat er vijftien koeien extra kunnen worden aangehouden. De melkproductie per kilogram fosfaat stijgt hierdoor van 185 kilogram melk per kilogram fosfaat naar 210 kilogram melk per kilogram fosfaat. Dit betekent dat er vijftien procent meer, oftewel bijna 130.000 kilogram melk, extra kan worden geproduceerd zonder aankoop van extra fosfaatrechten.

Wanneer fosfaat de beperkende factor is voor mestafvoer, geldt tevens dat bij een verhoogde fosfaatefficiëntie minder mest hoeft te worden afgezet. Dit geldt ook voor de hoeveelheid te verwerken mest.

Optimaliseren met Melk€fficiënt
De voordelen van een verhoogde fosfaatefficiëntie verschillen per bedrijf. Met Melk€fficiënt kan voor iedere bedrijfssituatie worden doorgerekend hoe de fosfaatefficiëntie via BEX-voeders te verhogen is, wat de gevolgen hiervan zijn voor de melkproductie per kilogram fosfaat en hoeveel extra voerwinst dit oplevert. Melk€fficiënt kan echter ook een verbeterde fosfaatefficiëntie via vermindering van het aantal stuks jongvee of verhoging van de melkproductie per koe inzichtelijk maken. Met Melk€fficiënt krijgen veehouders in één oogopslag inzichtelijk welke strategie voor hen de meeste voerwinst oplevert.