Zoeken
ff-stamp
rundvee3geiten3rundveemaisAardappelen

18-08-2016

Controleer referentiegegevens voor fosfaatrechten

RVO heeft een webpagina aangemaakt, waar rundveehouders de gegevens die van belang zijn voor het uitgeven van de fosfaatrechten kunnen controleren en wijzigen. Dit kan t/m 30 september via mijn.rvo.nl (zie: Direct regelen).

Voor het vaststellen van de fosfaatrechten zijn onder andere de volgende gegevens van belang:
•          aantal stuks melkvee per 2 juli 2015
•          melkproductie in 2015
•          gemiddeld aantal melkkoeien 2015
•          fosfaatruimte

Indien de gegevens die RVO heeft gebruikt niet correct zijn, kunt u via de webpagina de juiste gegevens inclusief (digitale) bewijsstukken doorgeven. De informatie die op de webpagina van RVO vermeld staat, wordt deze maand ook per post verzonden. Controleer deze gegevens goed! Het aantal fosfaatrechten kan pas worden vastgesteld zodra het nieuwe stelsel in werking treedt. De Tweede en de Eerste Kamer zullen het wetsvoorstel dit najaar behandelen. Naar verwachting gaat het stelsel vervolgens in op 1 januari 2017.

Wachten met melden
Binnen enkele weken wordt het wetsvoorstel fosfaatrechten verwacht. Mogelijk staat in het wetsvoorstel informatie dat kan helpen bij het op de juiste manier doorgeven van wijzigingen. Aangezien u t/m 30 september wijzigingen kunt doorgeven, adiseren wij het wetsvoorstel af te wachten, alvorens de eventuele wijzigingen in uw gegevens definitief aan RVO te melden.