Zoeken
ff-stamp
rundveegeitenrundvee3geiten3

10-11-2017

Zo benut u uw smakelijke voorjaarskuilen optimaal

De voorjaarskuilen van 2017 overtreffen de al hoge voederwaardes van de kuilen van 2016. Ze zijn over het algemeen smakelijk en snel verteerbaar. Pensverzuring voorkomen is daarom het belangrijkste advies.

De kuiluitslagen van mei 2017 liggen qua VEM en Ruw Eiwit nog wat hoger dan de graskuilen van dezelfde maand vorig jaar. Dit betekent een hogere verteringssnelheid, uitgedrukt in SPK (snelle penskoolhydraten) en een relatief hogere VerzuringsIndex (VI). Tegelijkertijd ligt de HerkauwIndex lager. Kuilen met zulke scores zijn uitstekend voor de melkproductie, mits het rantsoen in balans is.

HerkauwIndex verhogen
Om het meeste profijt te halen uit graskuilen met een dergelijke hoge voederwaarde is het zaak om de HerkauwIndex te verhogen en daarmee de vertering rustiger te laten verlopen. Dit kan door structuur aan het rantsoen toe te voegen, bijvoorbeeld hooi, luzerne, gehakseld stro, graszaadhooi of koolzaadstro. De eerste kuil combineren met een rustiger verteerbare zomerkuil is ook een optie.

VerzuringsIndex verlagen
De relatief hoge VerzuringsIndex is ook een belangrijk aandachtspunt bij eerste snede graskuilen van dit jaar. Het is zeer wenselijk om de VI omlaag te brengen, onder andere om pensverzuring, dunne mest en slechte benutting van het rantsoen tegen te gaan. Natriumbicarbonaat, Univit Capri of Univit Buffer is hiervoor het aangewezen product.

Overleg met uw specialist, dealer of accountmanager hoe u het rantsoen in balans houdt.

Voorjaarskuilen 2017